GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW „NADZIEJA” w Gniewinie zaprasza na mitingi w każdą niedzielę w salce przy kościele parafialnym ul. Pomorska 10 w Gniewinie w godz. od 18.00 do 20.00.

Duszpasterstwo młodzieży

Duszpasterstwo młodzieży

 Zabawy taneczne dla młodzieży

Duszpasterstwo młodzieży to w głównej mierze  zachęta do życia ewangelią na co dzień, troska o życie sakramentalne
i dbałość o stan swojego ducha. Jednakże podejmujemy próby tworzenia życia kulturalno-towarzyskiego wśród młodych naszych parafian. Dość oryginalnym pomysłem jest organizowanie wieczorków tanecznych w sali GOK. Chcemy w ten sposób uczuć kulturalnej zabawy, zaszczepić w młodym człowieku dbałość o odpowiedni ubiór i  przekonanie, że tańczyć to nie grzech. Dzisiaj kiedy tak mało mamy czasu na nawiązywanie nowych relacji między ludzkich i pielęgnowanie już istniejących znajomości, które często ograniczają się do „wirtualnych” rozmów. Tym bardziej istnieje potrzeba  kształtowania i ukazywania wartości relacji miedzy ludzkich.
Bawiliśmy się z różnych okazji, bo ich nie brakuje choćby tj.”Andrzejki”, bal zakochanych, karnawał, zakończenie, początek lata, jak też bal Wszystkich Świętych i nie tylko.
Młodzież sama dba o wystrój sali, jak i jej posprzątanie, mini bufet i oprawę muzyczną. Nad bezpieczeństwem uczestników zabawy czuwają pracownicy firmy ochroniarskiej i ks. wikariusz jako organizator.  
Być może właśnie dobrze pojęta zabawa taneczna może stać się jedną z  form „Nowej Ewangelizacji”.