GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW „NADZIEJA” w Gniewinie zaprasza na mitingi w każdą niedzielę w salce przy kościele parafialnym ul. Pomorska 10 w Gniewinie w godz. od 18.00 do 20.00.

Zabawy


Duszpasterstwo młodzieży

 Duszpasterstwo młodzieży to w głównej mierze  zachęta do życia ewangelią na co dzień, troska o życie sakramentalne i dbałość o stan swojego ducha.

Więcej →
Duszpasterstwo młodzieży

Kółko teatralne

 Życie parafii bardzo ściśle łączy się z życiem szkoły co jest owocem doskonałej współpracy obu komórek odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia Polaków.

Więcej →
Kółko teatralne

Wieczory filmowe

 Niemalże tradycją stały się projekcje filmów w piątkowy wieczór( raz w miesiącu)  na głównym holu w szkole. Repertuar filmów jest ustalany przez młodzież i księdza katechetę.

Więcej →
Wieczory filmowe