Schola parafialna

Schola parafialna

Wszystkie dzieci i młodzież pragnący chwalić Pana Boga śpiewem zapraszamy na próby scholi parafialnej w każda środę o godz. 17.00 w salce parafialnej w Kostkowie ( budynek CARITAS ). Opiekunem scholi jest ks. wikariusz Wiesław BADASZEK.

Szczególnie mile widziane osoby pogrywające na jakimkolwiek instrumencie!
 
SCHOLISTKI:
Agata Jankowska
Sandra Kwidzińska
Magdalena Okrucińska
Paweł Okruciński
Zuzanna Okrucińska
Wiktoria Basińska
Wiktoria Wasilke
Wiktoria Dudko
Agata Hinz
Agata Kamińska
Zofia Kamińska
Karina Selonka
Jakub Jasiński