Wspomnienia o śp. ks. Bolesławie Witkowskim

Wspomnienia o śp. ks. Bolesławie Witkowskim

Bolesław Witkowski - polski duchowny katolicki, proboszcz parafii w Mechowej, dziekan dekanatu puckiego, działacz społeczny i polityczny okresu zaborów i II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm Ustawodawczy, ofiara zbrodni w Piaśnicy. W 1905 roku ks. Witkowski objął probostwo parafii w Mechowej. Wkrótce dał się poznać jako aktywny społecznik i zdecydowany przeciwnik germanizacji. Został aresztowany 23 września 1939. Był przetrzymywany w więzieniu w Wejherowie. W nocy z 4 na 5 listopada 1939 został stracony w lasach piaśnickich.