GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW „NADZIEJA” w Gniewinie zaprasza na mitingi w każdą niedzielę w salce przy kościele parafialnym ul. Pomorska 10 w Gniewinie w godz. od 18.00 do 20.00.

Duszpasterze

Duszpasterze

 Ks. Proboszcz Robert Mayer ur. 15.07.1964 r. w Tczewie. 

W latach 1971 – 79 uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Dąbrowskiego w Tczewie. Następnie podjął naukę w Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zakończoną maturą w 1984 r. 
Studia w latach 1984 – 1990 odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 27.05.1990 r. przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Pelplińskiej z rąk ks. Biskupa Mariana Przykuckiego. 
Pracę magisterską p.t. „Dzieje parafii Lubiszewo” obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
W latach 1990 – 95 wikariusz w parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim. W latach 1995 – 98 wikariusz parafii Najśw. Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku. 
Od 01.07.1998 r. z woli Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi proboszcz parafii św. Ottona w Kostkowie.
 
Ks. WIESŁAW BADASZEK – urodził się 5 kwietnia 1982r. w Starogardzie Gdańskim.
1997r. po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica rozpoczął edukację w  Liceum zawodowym o kierunku gastronom przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, które ukończył w 2001r.
Po maturze kontynuował naukę w Policealnym Studium Zawodowym zdobywając dyplom technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
W latach 2002-2003 odbył  zasadniczą  służbę wojskową w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i Komendzie Portu Wojennego Gdynia – Oksywie zdobywając stopień Starszego marynarza, specjalność: kierowca. 
Po służbie wojskowej pracował rok w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.
W roku 2005 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii moralnej na temat: „Wychowanie do życia w rodzinie zagrożeniem czy szansą na Ewangelizację? Na podstawie wybranych podręczników rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.”, pod kierunkiem ks. dra Janusza Kropiewnickiego  na wydziale teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
29.05.2012 przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Pelplińskiej z rąk Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Z dniem 1 lipca 2011 roku został mianowany wikariuszem parafii św.Ottona w Kostkowie.
Zainteresowania:  praca  z ludźmi i dla ludzi!!!

 

Ks. WIESŁAW BADASZEK