GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW „NADZIEJA” w Gniewinie zaprasza na mitingi w każdą niedzielę w salce przy kościele parafialnym ul. Pomorska 10 w Gniewinie w godz. od 18.00 do 20.00.

Najważniejsze daty z historii parafii

Najważniejsze daty z historii parafii

15.04.1932 r. – Ordynariusz Wolnej Prałatury w Pile ks. Prałat Franciszek HARZ tworzy nową placówkę duszpasterską w Kostkowie, powierzając ją ks. Alfonsowi RADOMSKIEMU – proboszczowi z Wierzchucina, który nabywa działkę pod budowę kościoła i gromadzi materiały budowlane.
 
19.03.1933 r. – parafia otrzymuje samodzielnego duszpasterza ks. Alfonsa SIEGA, który we wrześniu 1933 r. kończy budowę kościoła.
 
27.05.1934 r. – ma miejsce pierwsza wizytacja kanoniczna parafii przez Ordynariusza z Piły, który konsekruje kościół pod wezwaniem św. Ottona 01.05.1936 r.
Duszpasterzem po ks. Siegu zostaje mianowany ks. Julian LENC, który otacza opieką duszpasterską 900 katolików w 30 miejscowościach.
 
Od 15.08.1940 r. do 25.02.1958 r. proboszczem parafii był ks. Bernard STOSIK, który w 1945 r. święci kościoły ewangelickie w Gniewinie i Salinie z upoważnienia Administratora Apostolskiego z Gorzowa Wielkopolskiego.
 
23.07.1958 r.  proboszczem parafii zostaje mianowany ks. Stanisław GALAS. Wraz z nim przybyły do parafii 4 siostry zakonne ze Zgromadzenia Najśw. Serca Pana Jezusa.
 
02.12 .1961 r. parafia przeżywa nawiedzenie Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego.
 
05.10.1975 r. poświęcona zostaje polichromia kościołą w Kostkowie, wykonana techniką scrafitto przez artystę – plastyka M. Grześkiewicza. W tym też 1975 r. dotychczasowy kościół filialny w Gniewinie staje się samodzielną parafią z ks. Janem WSZOŁKIEM jako proboszczem.
 
20.02.1983 r. Ks. Bp Ignacy JEŻ święci dwa dzowny ( Maryja i Stanisław ) dla kościoła parafialnego w Kostkowie.
 
10.06.1984 r. parafię wizytuje ks. Biskup Tadeusz WERNO.
 
14.01.1987 r. zmarł długoletni proboszcz parafii ks.kanonik Stanisław GALAS, który został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kostkowie. Proboszczem zostaje ks. Jan NOWAK.
 
01.09.1988 r. parafię opuszcza ks. Jan NOWAK, a przybywa ks. proboszcz Józef KOT.
 
23.06.1989 r. proboszczem parafii zostaje mianowany ks. Mieczysław RADOCHOŃSKI. W dniach 10 – 11.11.1990 r. wizytacji pasterskiej dokonał ks. Biskup Tadeusz WERNO, który poświęcił nowe kościoły filialne w Chynowie i Rybnie, wybudowane przy ogromnym zaangażowaniu wiernych z tych, oddalonych od Kostkowa, części parafii.
 
22.11.1994 r. ma miejsce wizytacja parafii, dokonana przez ks. Biskupa Piotra KRUPĘ.
 
08.12.1997 r. promocję w Katedrze Pelplińskiej na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. przyjmuje 5 mężczyzn z parafii Kostkowo.
W 1997 r. ma też miejsce przebudowa kościoła parafialnego w Kostkowie.
 
01.07.1998 r. nowym proboszczem zostaje mianowany ks. Robert MAYER
 
03.06.2000 r. kanonicznej wizytacji parafii dokonał ks. Biskup Piotr KRUPA.
 
12.06.2001 r. Samorządowe Gimnazjum w Kostkowie otrzymuje imię ks. Stanisława GALASA – długoletniego proboszcza parafii.
 
czerwiec 2002 r. kościół w Chynowie otrzymuje dzwon „JEZU UFAM TOBIE”, poświęcony w Krakowie przez Ojca św. Jana Pawła II.
 
2003 r. parafię nawiedza kopia obrazu „ JEZU UFAM TOBIE”
 
20.04.2005 r. wizytacja parafii przez ks. Biskupa Jana Bernarda SZLAGĘ.
 
16.10.2008 r. w centrum Kostkowa ustawiono pomnik Jana Pawła II.
 
2009 r. zakończono prace przy renowacji kościoła w Salinie.
 
01.07.2010 r. do kościoła parafialnego zostają uroczyście wprowadzone relikwie bł. Papieża Jana Pawła II.