GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW „NADZIEJA” w Gniewinie zaprasza na mitingi w każdą niedzielę w salce przy kościele parafialnym ul. Pomorska 10 w Gniewinie w godz. od 18.00 do 20.00.

Historia parafii

Historia parafii

 Kościół został wybudowany w 1933 r. Kościół wykonany jest z cegły, na kamiennej podmurówce, orientowany, z wyodrębnionym prezbiterium. Wieża murowana, kryta dachówką. W oknie prezbiterium znajduje się witraż z podobizną św. Ottona – z czasów budowy kościoła. Chór prosty, wsparty na dwóch filarach, na nim 5-głosowe organy.

W kościele znajdują się m.in. relikwie św. Ojca Pio oraz bł. Papieża Jana Pawła II ( krew z zamachu z 13 maja 1981 r. ). W kaplicy bocznej figura patrona kościoła św. Ottona, która stanowiła dekorację ołtarza papieskiego podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r.

Najważniejsze daty z historii parafii

 15.04.1932 r. – Ordynariusz Wolnej Prałatury w Pile ks. Prałat Franciszek HARZ tworzy nową placówkę duszpasterską w Kostkowie, powierzając ją ks. Alfonsowi RADOMSKIEMU

Więcej →